Sunday, September 6, 2009

UNIKNYA AL-QUR’ANBersempena dengan Nuzul Qur’an, di sini ingin saya kongsikan beberapa keistimewaan Al-Qur’an, kitab suci yang menjadi panduan dan bimbingan hidup kita…


(1) Ditulis dalam bahasa Arab yang dipertahan keasliannya.

Di dunia ini tiada bahasa yang dapat bertahan sehingga 2000 tahun, selain bahasa Arab. Bahasa Inggeris yang disanjung-sanjung itu juga, apabila kita membacanya seribu tahun yang lalu, pasti kita tidak mengerti akan maksudnya. Demikian juga dengan bahasa Belanda, Perancis dan Itali. Jika kita baca buku bahasa Belanda, Perancis, dan Itali yang berumur beratus tahun, pastinya kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan.

Bahkan bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini juga sudah terlalu banyak berganti perkataannya. Tetapi ini sama sekali tidak berlaku dalam bahasa Arab. Sehingga ke hari ini, bahasa Arab tetap kekal hebat dan dapat mempertahankan keasliannya.

Pada tahu 1950, telah datang utusan PBB berkebangsaan Australia yang ditugaskan untuk menyelidiki terjemahan Alkitab di seluruh Indonesia memandangkan ianya sudah diterjemahkan dalam beribu bahasa sehingga sudah banyak perbezaan dan bentuk aslinya. Utusan PBB itu kagum dengan umat Islam yang masih mempunyai kitab suci sesuai bahasa aslinya, tidak seperti Alkitab.


(2) Tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan 5000 tahun yang lalu, yang tetap keadaannya seperti aslinya.

Kandungan Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibukukan pada zaman khalifah Usman bin Affan RA sehinggalah sekarang tetap sama persis. Tetap sama dari segi ejaan, cara baca, dan tulisannya. Tidak pernah Al-Quran mengalami revisi, perubahan, penambahan dan pengurangan ayatnya.

Lalu bagaimana mungkin manusia yang sangat terbatas ini mampu merevisi, penambah atau mengurangi ayat-ayat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta akan segala sesuatu? Sungguh ianya suatu bacaan yang amat sempurna dan mulia! Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu bertahan sampai 15 abad dalam keasliannya, bahkan dijamin kekal keasliannya sehingga ke Hari Qiamat.

Memetik kata-kata F.F. Arbunthnot, dalam The Contruction of Bible and Kor'an London 1885, halaman 5: "Dapatlah diketahui dengan jelas, teks Al-Quran yang terakhir dan terlengkap dibukukan lagi sekitar dua puluh tahun setelah wafatnya Muhammad, dan ternyata sampai sekarang isinya sama seperti semula di zaman hidupnya Muhammad, tanpa ada perubahan, pengurangan yang dilakukan oleh penganutnya. Patut disesalkan, keaslian seperti Al-Quran tersebut tidak pernah kita jumpai pada semua kitab-kitab baik yang terdapat dalam perjanjian lama mahupun dalam perjanjian baru".

(3) Satu-satunya bacaan yang dibaca oleh ratusan juta manusia, bahkan dihafal kandungannya huruf demi huruf.

Al-Qur’an merupakan Kalamullah yang menjadi pegangan hidup umat Islam di seluruh dunia. Ianya dibaca oleh ratusan juta umat Islam di dunia ini, baik mereka itu mengerti akan maksudnya ataupun tidak. Bahkan dalam menunaikan ibadah solat, kita juga membacakan ayat-ayat dari Al-Qur’an Al-Kareem. Lalu kelihatan aneh dan menakjubkan apabila lahirnya juara bacaan Al-Qur’an dan para tahfiz yang mana bahasa ibunda mereka bukanlah bahasa Arab.

(4) Satu-satunya bacaan yang dihafal huruf demi huruf oleh berjuta-juta orang dalam setiap masa dalam waktu hampir lima belas abad.

Dalam setiap masa terdapat berjuta-juta penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Bahkan banyak sekali anak-anak kecil berumur kurang dari 10 tahun di Mesir, Qatar dan Saudi Arabia yang telah menghafal Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Syafi'i yang telah tamat menghafal Al-Quran ketika berumur 6 tahun, atau sekarang yang masih hidup iaitu DR Yusuf Qardawi yang telah menghafal Al-Quran sebelum genap berumur 10 tahun.

(5) Satu-satunya bacaan yang mendapat perhatian begitu serius.

Perhatian serius yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya tertuju kepada sejarah secara umum, tetapi sejarah turunnya ayat demi ayat, baik dari masa, musim dan waktu turunnya, sampailah kepada sebab-sebab turunnya. Tidak ada satu pun kitab suci di dunia ini yang tercatat secara terperinci tentang sebab-sebab turunnya ayat demi ayat, melainkan kitab suci Al-Qur’an.

(6) Satu-satunya bacaan yang dipelajari kandungannya secara menyeluruh.

Dalam memahami Al-Qur’an, isi kandungannya bukan hanya dipelajari dari segi penempatan kata demi kata, serta pemilihan kata tersebut, bahkan sampai kesan-kesan yang ditimbulkan oleh jiwa pembacanya, dan kemudian Al-Quran ditulis ratusan ribu jilid tafsirnya generasi demi generasi hingga saat ini.

(7) Satu-satunya bacaan yang diatur tatacara membacanya.

Untuk membaca Al-Qur’an dengan betul, terlebih dahulu kita perlulah mengetahui hukum tajwid. Kita perlu tahu bacaan mana yang harus dipanjangkan, dipendekkan, dipertebal, atau diperhalus suaranya. Kita juga harus tahu di mana tempat yang terlarang, boleh atau harus bermula dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai etika ketika membacanya.

(8) Satu-satunya bacaan yang dipelajari, dibaca dan dipelihara aneka macam cara membacanya.

Sepertimana dinyatakan di atas, membaca Al-Qur’an hendaklah dimulakan dengan mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Selain ilmu tajwid, Al-Qur’an juga boleh dibacakan dengan aneka cara bacaan, yang mana ianya disebut sebagai taranum (membaca Al-Qur’an secara berlagu). Antara lagu-lagu Al-Qur’an yang sering dibacakan adalah seperti bacaan lagu bayati, rast, hijaz, sikah, nahwand, jiharkah, dan pelbagai jenis lagu yang lain-lain lagi.

(9) Satu-satunya bacaan yang dihitung jumlahnya.

Bukan hanya jumlah surah-surahnya yang dihitung, tetapi sampai kepada ayat, kalimat, kata dan hurufnya sekalipun, dan kemudian diketemukan rahsia-rahsia yang amat mengagumkan dari perimbangan jumlah bilangan kata-katanya.

Sebagai contoh, DR Rasyad Khalifah, cendikiawan Mesir yg tinggal di Amerika, telah melakukan kajian terhadap Al-Quran dengan menggunakan komputer yg canggih, untuk menghitung jumlah kata-kata, kalimat bahkan huruf yg terdapat dalam Al-Quran. Hasil kajiannya, beliau kemudiannya menghasilkan Buku "Miracle of The Quran", yg mana antara kandungan buku tersebut menyatakan:


# Surah Ar-Ra'd: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim raa". Kebanyakan ulama’ menyandarkan rangkaian huruf ini kepada Allah (hanya Allah yang tahu akan maksudnya). Tetapi setelah dihitung dengan komputer yang canggih menunjukkan bahawa surah itu mengandungi huruf terbanyak dengan urutan sebagai berikut - Alif 625 huruf, laam 479 huruf, mim 260 huruf, dan raa 137 huruf. Itulah jumlah huruf-huruf terbanyak dalam surah ini.

# Surah Al-Baqarah: Surah ini dimulakan dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya mendapati Alif sebanyak 4592 huruf, Laam sebanyak 3204 huruf, dan miim sebanyak 2195 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah tersebut.

# Surah Ali Imran: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya menunjukkan Alif sebanyak 2578 huruf, Laam sebanyak 1885 huruf, dan miim sebanyak 1251 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah ini.

# Surah Al-Ankabut: Surat ini dimulakan dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya mendapati Alif sebanyak 784 huruf, Laam sebanyak 554 huruf, dan miim sebanyak 344 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah Al-Ankabut.

# Surah Ar-Ruum: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya menunjukkan Alif sebanyak 547 huruf, Laam sebanyak 396 huruf, dan miim sebanyak 318 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah Ar-Ruum.

# Pada surah Tha Haa, huruf Thaa dan Haa sebagai huruf terbanyak di antara surah-surah yang turun di Makkah.

# Huruf kaaf haa yaa 'aiin shaad pada awal surah Maryam merupakan hurufhuruf terbanyak dalam surah itu, bahkan lebih banyak daripada yang terkandung dalam surah-surah lainnya yang turun di Makkah.

>> Apakah ini suatu kebetulan? Mungkinkah Muhammad SAW yang mengarang Al-Quran? Mungkinkah Muhammad SAW berfikir bahawa dirinya akan mengarang suatu surah diawali huruf alif laam miim raa dan itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah itu? Tidak dapat dinafikan, hanya Allah sahaja yang mampu berbuat demikian.

Itulah keagungan Al-Qur’an dalam hal perimbangan kata-kata mahupun huruf-hurufnya, yang mana hal itu tidak mungkin dijumpai dalam kitab manapun di dunia ini.
"Allahlah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) dengan kebenaran dan timbangan". (QS 42:17).

(10) Satu-satunya bacaan yang mempunyai perimbangan kata-kata yang sangat mengagumkan.

Beberapa contoh keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya yang terdapat dalam Al-Qur’an (rujukan: “Miracle of The Qur’an” oleh Rasyad Khalifah):

>> Al-hayah (kehidupan) dan al-maut (kematian), masing-masing sebanyak 145 kali.
>> An-naf (manfaat) & al-fasad (kerosakan), masing-masing 50 kali.
>> Al-har (panas) dan al-bard (dingin), masing-masing 4 kali.
>> As-solihat (kebaikan) dan as-sayyi’at (keburukan), masing-masing 167 kali.
>> Al-kufr (kafir) dan al-iman (iman), masing-masing 17 kali.
>> Ar-rahbah (cemas/takut) dan ar-raghbah (harap/ingin) masing-masing 8 kali.Inilah serba sedikit keunikan dan keistimewaan Al-Qur’an yang dapat saya kongsikan bersama para pembaca sekalian. Sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih mendalam, pasti ada banyak lagi keunikannya yang boleh kita ketemukan. Di sini jelaslah terbukti bahawa Al-Qur’an itu sememangnya tiada tandingannya dengan segala macam kitab yang ada di dunia ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails