Saturday, September 26, 2009

PUASA QADHA’ RAMADHAN ATAU PUASA SUNAT ENAM SYAWAL?? (2)~ ...sambungan dari entri yang sebelumnya ~


Sepertimana yang dinyatakan dalam bahagian pertama tajuk ini, terdapat dua persoalan berkaitan puasa qadha’ Ramadhan dan juga puasa sunat enam Syawal. Persoalan yang pertama sudahpun dibincangkan dengan panjang lebar dalam bahagian pertama. Maka sekarang fokusnya adalah pada persoalan yang kedua, iaitu isu berkaitan penggabungan kedua-dua puasa ini.


(B) FORMULA DUA DALAM SATU??

Di Malaysia, terdapat pandangan yang amat masyhur yang membolehkan ibadah puasa dilakukan dua dalam satu, iaitu berpuasa qadha’ Ramadhan dan berpuasa sunat enam Syawal dalam satu hari. Mereka ini yang terdiri daripada kalangan ulama’ Syafi’iyyah berpendapat, ganjaran puasa sunat enam Syawal tetap akan diperolehi apabila seseorang itu berpuasa qadha’, sekalipun tidak berniat menggabungkan kedua-duanya.

Menurut mereka, memadai dengan niat hanya untuk berpuasa qadha’, tetap juga akan beroleh pahala puasa sunat enam Syawal, namun pahala yang diperolehi itu adalah kurang berbanding pahala bagi orang yang berpuasa kedua-duanya secara berasingan. [Lihat: Hasyiah Asy-Syarqawi ‘Ala Tuhfah At-Tullab 1/428, cet, Darul Ma'rifah, Fatawa Al-Azhar 9/261 Al-Maktabah Asy-Syamilah]

Mereka mengatakan amalan ini mendapat juga pahala puasa sunat oleh kerana kebetulan puasa qadha’ tersebut dilakukan dalam bulan Syawal, sama seperti pahala sunat tahiyyatul masjid yang juga diberikan kepada orang yang terus melakukan solat fardhu apabila masuk ke dalam masjid. Wallahu a3lam.

Namun apa pun jua, mereka yang membenarkan amalan begini tidak pula mengemukakan sebarang dalil dari Al-Qur’an mahupun Hadith yang sahih yang membolehkannya. Apabila Nabi, para sahabat dan salaf soleh tidak melakukannya, maka pastinya ia bukanlah amalan yang terpilih dan terbaik kerana pilihan Nabi SAW dan para sahabat selamanya adalah yang terbaik.

Al-Khatib Asy-Syarbini berkata: “Jika seseorang berpuasa qadha’ atau puasa nazar atau puasa sunat yang lain di bulan Syawal, adakah dia mendapat pahala sunat (Syawal) atau tidak? Saya tidak mendapati pendapat ulama’ yang menyebut tentangnya, dan yang zahirnya adalah dapat pahala tersebut (pahala puasa yang diniatkannya). Namun, dia tidak mendapat pahala sebagaimana yang disebut oleh hadith yang menerangkan tentang kelebihan puasa enam tadi, khasnya mereka yang tertinggal puasa Ramadhan kemudian berpuasa pada bulan Syawal. Ini kerana mereka tidak memenuhi maksud hadith tersebut (menyempurnakan puasa Ramadahan kemudian diikuti dengan puasa enam)”. [Mughni Al-Muhtaj 2/184 cet, Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut]


>> HUJJAH – HUJJAH PENOLAKAN FORMULA 2 DALAM 1

(1) Jika seseorang mengatakan boleh menggabungkan puasa qadha’ (yang wajib) dengan puasa Syawal (yang sunat), maka sudah tentu selepas ini timbul pula individu yang cuba menggabungkan solat wajib dengan solat sunat, seperti gabungan solat fardhu Isyak dengan solat sunat Tarawih. Maka ini pasti menyebabkan masalah lain timbul dalam ibadah wajib termasuk rekaan-rekaan pelik seperti mencampurkan solat fardhu Subuh dengan solat sunat Istikharah dan lain-lain.

(2) Menurut Prof. Dr Syeikh Abd Malik as-Sa'dy (ex-Lajnah Fatwa Iraq) dan Prof Dr Mohd ‘Uqlah el-Ibrahim (Jordan), amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan apa-apa amalan wajib atau sunat yang lain, kerana amalan wajib memerlukan tumpuan khusus yang tidak berbelah bahagi semasa pelaksanaannya dan ia perlu bagi mengangkat tuntutan kewajibannya. Justeru, tindakan menggabungkan ini pasti mengurangkan kesempurnaan hamba tersebut dalam menunaikan tuntutan wajib mereka. Wallahu a3lam.

(3) Tindakan A'isyah R.A. yang melewatkan puasa qadha’ juga boleh dijadikan hujjah bahawa beliau mengasingkan puasa qadha’ dengan puasa sunat Syawal. Maka inilah yang sepatutnya dijadikan ikutan, iaitu dengan tidak menggabungkan kedua puasa ini.


Aisyah menyebut (maksudnya): "Kewajiban ke atasku untuk puasa (qadha’) dari puasa Ramadhan, maka tidaklah aku menggantikannya sehingga datang Sya3ban" (Hadith Riwayat Muslim, no: 101)


(4) Amalan wajib (qadha’) memerlukan niat yang ‘jazam' (tepat dan pasti) maka tindakan menggabungkannya dengan niat puasa sunat mungkin boleh merosakkan kepastiannya. Kerana itulah ulama’ yang mengizinkannya mencadangkan agar diniat puasa qadha’ sahaja, adapun Syawal itu dipendamkan sahaja dengan harapan Allah menerimanya. Bagaimanapun, ulama’ yang mencadangkan ini jelas menyatakan bahawa tindakan menggabungkannya akan mengurangkan pahala sunat Syawal kerana tidak diniat dan tidak dilakukan sepenuhnya (Hasyiah As-Syarqawi ‘ala al-Tahrir, Syeikh Zakaria Al-Ansary, 1/427; naqal dari Min Ahsanil Kalam Fil Fatawa, Atiyyah Saqr, 2/23)

(5) Menurut Syeikh Abu Raghib al-Asfahani, Syeikh Ihsan Muhammad 'Aayish al-'Utaibi dan juga disebutkan oleh Dr Yusof Al-Qaradawi di dalam kitabnya Fiqh Awalwiyyat, amalan sunat tidak boleh dilaksanakan sebelum amalan fardhu. Ini adalah merujuk kepada hadith Nabi SAW yang menyebut bahawa puasa sunat Syawal itu dilakukan setelah puasa Ramadhan.


Nabi SAW bersabda (maksudnya): "Barangsiapa telah berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan (puasa) enam hari dari Syawal maka ia adalah seperti (pahala) puasa ad-Dahr (setahun)” (Hadith Riwayat Al-Bukhari, no: 6502)


(6) Kita dapat melihat penggunaan ‘fe3il madhi’ iaitu ‘past tense’ bagi puasa Ramadhan, mungkin sahaja boleh membawa makna sesiapa yang belum lengkap puasa Ramadhannya, maka perlulah melengkapkannya terlebih dahulu, kemudian barulah dibolehkan bagi mereka untuk mendapatkan peruntukan pahala sunat Syawal.


:: KESIMPULANNYA ::

Daripada perbincangan yang terbatas ini, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa sebaiknya kedua-dua puasa ini hendaklah dilakukan secara berasingan dengan mendahulukan yang wajib (qadha’) daripada yang sunat (Syawal). Menyempurnakan puasa bulan Ramadhan terlebih dahulu dengan menggantikan puasa-puasa yang tertinggal kemudian barulah dikerjakan puasa sunat Syawal adalah lebih bertepatan dengan maksud hadith saranan berpuasa sunat di bulan Syawal itu sendiri demi mendapatkan keutamaannya, iaitu seolah-olah berpuasa sepanjang masa (setahun).

Tidak dinafikan, puasa sunat mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah SWT dan sangat digalakkan oleh Rasulullah SAW. Namun, sebagaimana yang diketahui umum, amalan sunat adalah sebagai penampal kepada mana-mana kekurangan dalam amalan fardhu. Justeru itu, sempurnakanlah dahulu qadha’ beberapa hari yang tertinggal, kerana kita tidak tahu apakah hayat dan kesihatan yang ada akan berterusan sehingga kita dapat menunaikannya di masa hadapan.

Bagi orang yang tidak sempat melakukan puasa sunat kerana sibuk dengan puasa wajib, diharapkan Allah SWT akan tetap memberikan ganjaran berdasarkan niat dan azamnya.
Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW (maksudnya): “Apabila seorang hamba Allah sakit atau musafir (beliau tidak dapat melakukan amalan yang biasa dilakukannya) maka dituliskan baginya pahala seperti amalan yang biasa dilakukannya sewaktu tidak bermusafir dan sewaktu sihat” [Sahih Al-Bukhari no. 2834]

Akhir kalam, semoga kita semua diberikan taufiq dan hidayah oleh Allah SWT ke jalan yang diredhai-Nya serta dapat melaksanakan ibadah puasa enam hari di bulan Syawal ini dengan sempurna, dan seterusnya dimasukkan ke dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Aamiiin...

PUASA QADHA’ RAMADHAN ATAU PUASA SUNAT ENAM SYAWAL?? (1)


Selain daripada persoalan mengenai pelaksanaan puasa sunat enam Syawal (samada dilakukan berturut-turut ataupun rambang), satu lagi isu yang sering menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat dalam hal ini ialah berkaitan kedudukan puasa qadha’ (Ramadhan). Terdapat dua persoalan yang harus dibincangkan di sini:

>> Melaksanakan puasa sunat enam Syawal sebelum mengqadha’ puasa Ramadhan.
>> Menggabungkan puasa qadha’ Ramadhan dengan puasa sunat enam Syawal.


Apa yang menjadi persoalan; bolehkah kedua perkara di atas ini dilakukan? Adakah kedua-duanya dibenarkan?

Sebelum diteruskan perbincangan panjang lebar ini, terlebih dahulu saya akui, saya bukanlah seorang yang arif dan bijak dalam soal agama. Masih banyak ilmu agama yang perlu saya pelajari. Namun demikian, berdasarkan pembacaan dan rujukan kepada mereka yang lebih arif, diharapkan perkongsian mengenai dua isu ini dapat membantu mereka yang masih kurang faham, untuk mendapatkan jawapan.

Hasil pembacaan saya dari sumber yang pelbagai, ternyata para ulama’ juga mempunyai pendapat yang berbeza dalam merungkai isu berkaitan dua puasa ini (qadha’ Ramadhan dan juga sunat enam Syawal).


(A) MANA YANG HARUS DIUTAMAKAN?

Di sini wujudnya perbincangan di kalangan para ulama’; apakah dibolehkan bagi seseorang itu untuk berpuasa sunat enam Syawal seandainya dirinya memiliki hutang puasa Ramadhan yang masih belum diqadha’nya? Terdapat dua pendapat ulama’ dalam hal ini:


# Pendapat Pertama: Boleh melakukannya.

Hujah-hujah yang diberikan:

(i) Aisyah R.A. pernah mengakhirkan hutang puasa Ramadhan yang perlu diqadha’nya hingga ke bulan Sya3ban yang akan datang.

Aisyah R.A. berkata (maksudnya): “Aku memiliki hutang puasa bulan Ramadhan. Aku tidak mampu mengqadha’nya kecuali pada bulan Sya3ban.” Kerana sibuk (melayani) Rasulullah SAW. [Sahih Muslim no: 1146. Sahih al-Bukhari, hadis no: 1950, penjelasan "kerana sibuk melayani Rasulullah SAW" ialah penjelasan salah seorang perawi hadith yang bernama Yahya bin Sa‘id.]


Para ulama’ yang mengemukakan pendapat pertama ini berhujah, sebagai isteri Rasulullah SAW, sudah tentu tidak mungkin Aisyah R.A. tidak melaksanakan puasa sunat enam Syawal. Mereka ini berkeyakinan, sudah pasti Aisyah R.A. melaksanakannya dan tindakannya yang mengqadha’ puasa Ramadhan pada bulan Sya3ban menunjukkan dibolehkan berpuasa sunat enam Syawal sekalipun seseorang itu memiliki hutang puasa Ramadhan.

(ii) Kewajipan mengqadha’ puasa Ramadhan tidak dibatasi oleh waktu-waktu tertentu.


Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Mazhab Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafie, Ahmad dan jumhur salaf dan khalaf mengatakan: “Qadha’ puasa Ramadhan bagi mereka yang berbuka kerana uzur seperti kedatangan haid dan musafir, maka kewajipan mengqadha’nya adalah secara bertangguh (‘ala at-tarakhi), tidak disyaratkan qadha’ terus apabila boleh melakukannya”.
[Syarah Sahih Muslim 8/22]


Ini adalah berdasarkan firman Allah yang memberi keumuman bagi mengqadha’kan puasa Ramadhan.


Firman Allah SWT yang bermaksud: “Berpuasalah pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesusasah bagi kamu”. (Al-Baqarah 2: 185)

Menurut Imam Qurtubi rahimahullah: “Ayat ini menunjukkan wajibnya mengqadha’ puasa tanpa ditentukan harinya, kerana lafaz ayat tersebut berlaku sepanjang masa tanpa ditentukan pada masa-masa tertentu”. (Lihat: Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran 2/282. Al-Qurtubi)


# Pendapat Kedua: Tidak boleh melakukannya.

Hujah-hujah yang diberikan:

(i) Terdapatnya lafaz “thumma” (kemudian) dalam hadith yang menganjurkan puasa sunat enam Syawal.


Maksudnya: “Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan (berpuasa) enam hari dari bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa” - [Hadith riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, no: 1164]


Berdasarkan hadith ini, Rasulullah SAW mensyaratkan “berpuasa Ramadhan” terlebih dahulu, kemudian barulah “mengiringinya dengan enam hari dari bulan Syawal”. Ini menunjukkan puasa sunat enam Syawal hanya dilaksanakan sesudah seseorang itu menggenapkan puasa Ramadhannya. Tidak ada puasa enam di bulan Syawal, melainkan setelah sempurna puasa Ramadhannya. Dalam erti kata lain, jika ada puasa Ramadhan ditinggalkan, maka ia perlu diqadha’ terlebih dahulu. Kemudian barulah diiringi dengan puasa sunat enam Syawal.

(ii) Menepati ganjaran seolah-olah berpuasa sepanjang masa.

Hadith yang menganjurkan amalan puasa sunat enam Syawal ini menekankan tentang ganjaran yang diperoleh, iaitu seakan-akan berpuasa sepanjang masa (setahun). Mengikut perhitungan, ianya dikira sebagai 300+60 = 360, maka terlebih dahulu hendaklah dipastikan cukup harinya untuk 300 pahala kebaikan itu, kemudian barulah ditambah dengan 60 lagi pahala kebaikan, barulah boleh mendapatkan ganjaran puasa setahun.

(iii) Membayar hutang (wajib) hendaklah didahulukan sebelum memberi sedeqah (sunat).

Merujuk kepada firman Allah dalam ayat 133 surah Aali Imran seperti yang dikemukakan sebelum ini, Allah SWT menganjurkan kita supaya bersegera dalam melakukan amal kebajikan. Dalam hal ini, sudah tentulah amal yang wajib itu lebih perlu untuk disegerakan berbanding amal yang sunat. Penekanan mengutamakan yang wajib ini juga ada disebut dalam satu hadith Qudsi yang sahih (maksudnya):


"..dan tidaklah hampir kepada-Ku seorang hamba-Ku dengan apa jua pun, maka yang lebih Aku sukai adalah mereka melaksanakan amalan fardhu/ wajib ke atas mereka, dan sentiasalah mereka ingin menghampirkan diri mereka kepada-Ku dengan mengerjakan amalan sunat sehinggalah Aku kasih kepadanya...”
(Riwayat Al-Bukhari, no 6021)


Hadis di atas adalah sebagai asas keutamaan. Namun demikian, dari sudut praktikal, jawapannya mungkin berbeza menurut keadaan diri seseorang. Maksudnya, jika seseorang itu perlu qadha’ puasanya selama penuh 30, berpuluh atau berbelas hari (kerana nifas atau haid yang lama di bulan Ramadhan sebagai contoh), dan tubuhnya juga sihat dan diyakini masih kuat, maka eloklah dia mengerjakan puasa sunat Syawal terlebih dahulu ketika itu, kerana tempoh puasa sunat Syawal adalah singkat berbanding tempoh qadha’ puasa (sepanjang tahun).

Bagaimanapun harus diingat, walaupun tempoh bagi puasa qadha’ adalah panjang, namun kita tetap tidak pasti adakah kita mampu sampai ke tarikh itu, atau barangkali ajal yang datang menjemput kita terlebih dahulu.

Dalam hal ini, seseorang yang mati sebelum sempat menggantikan puasa Ramadhannya, tetapi sudah berpuasa sunat Syawal, pasti akan bermasalah kerana dia dikira masih berhutang dengan Allah SWT. Sementara itu, bagi seseorang yang mati setelah menyelesaikan puasa qadha’nya tetapi tidak sempat berpuasa sunat Syawal, pastinya tiada sebarang masalah pun, malah mungkin juga diberikan pahala sunat Syawal itu sekali. Ini adalah berdasarkan kepada sabda Nabi SAW (maksudnya):


" ... barangsiapa yang beringinan melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, telah dituliskan oleh Allah baginya pahala penuh, maka jika ia beringinan dan kemudian melakukannya, maka telah dituliskan oleh Allah di sisinya 10 pahala sehingga 700 kali ganda…" (Riwayat Al-Bukhari, no: 6010):: KESIMPULANNYA ::

Di sini kita harus memahami bahawa darjat puasa qadha’ adalah lebih tinggi dan tanggungjawab bagi menunaikannya adalah jauh lebih besar berbanding sunat Syawal kerana puasa qadha’ adalah puasa wajib dan merupakan ‘hutang' ibadah dengan Allah berbanding puasa Syawal yang hanyalah sebagai tambahan pahala (perkara sunat).

Justeru itu, hendaklah kita mengutamakan qadha’ puasa Ramadhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan puasa sunat enam Syawal kerana sesungguhnya kita tidak tahu bilakah Izrail akan datang mencabut nyawa kita…
…bersambung…

Friday, September 25, 2009

PELAKSANAAN PUASA SUNAT ENAM SYAWAL


Berpuasa sunat enam Syawal bererti melakukan ibadah puasa selama enam hari di bulan Syawal. Namun demikian, tarikh yang paling awal dibenarkan untuk kita melaksanakan amalan sunat ini hanyalah bermula pada 2 Syawal, dan bukanlah sejak dari tarikh 1 Syawal lagi.


Abu Sa’id Al-Khudri berkata (maksudnya): “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa pada dua hari: Hari (Aidil) Fitri, dan (Aidil) Adha.” [Sahih Al-Bukhari, no: 1991].


# KENAPA TAK BOLEH PUASA PADA 1 SYAWAL?

Tarikh 1 Syawal merupakan tarikh hari raya Aidil Fitri, yang mana ianya merupakan perayann kemenangan buat umat Islam setelah berjaya mengharungi ujian yang pelbagai dari Allah SWT selama sebulan berpuasa di bulan Ramadhan. Maka Allah SWT telah mensyari3atkan agar tarikh 1 Syawal hendaklah dijadikan tarikh meraikan kemenangan dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah, hinggakan umat Islam dilarang untuk berpuasa pada tarikh itu.

Hari tersebut khusus untuk kita berhari raya bagi menandakan kita sudah berjaya memfitrahkan diri kita kerana Aidilfitri itu sendiri bermaksud kita ‘KEMBALI KEPADA FITRAH’. Apa yang fitrahnya? Apabila kita dah berpuasa sebulan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharapkan keampunan dan ganjaran daripada Allah, maka diri kita sudah dikira kembali kepada sediakala seperti waktu kita dilahirkan dahulu, iaitu dalam keadaan tiada dosa walau sebesar zarah sekalipun. Inilah HAKIKAT SEBENAR Hari Raya Aidilfitri.

Selain itu, dengan adanya larangan berpuasa pada 1 Syawal ini juga, maka ianya dapat membezakan di antara puasa wajib (Ramadhan) dan puasa sunat (Syawal). Sekiranya kita dibenarkan untuk memulakan puasa sunat enam Syawal seawal 1 Syawal, maka ini secara tidak langsung akan menimbulkan kekeliruaan tentang puasa yang dilakukan; adakah ia puasa wajib ataupun sunat.

Justeru, ditetapkan bahawa tarikh 1 Syawal adalah tarikh untuk berhari raya dan bergembira atas kemenangan menghadapi bulan penuh ujian (Ramadhan). Maka dengan itu adalah dilarang keras buat kita untuk berpuasa pada hari tersebut.


# BERTURUT-TURUT ATAU RAMBANG?

Merujuk kepada hadith galakan berpuasa sunat enam hari di bulan Syawal, Rasulullah SAW menyebut bulan Syawal secara umum, tanpa memberi ketentuan hari-harinya. Maka pandangan yang lebih tepat, kita dibenarkan untuk berpuasa enam tersebut pada mana-mana hari (secara rambang) dalam bulan Syawal (kecuali pada tarikh 1 Syawal), asalkan jumlah enam hari dicukupkan sebelum berakhirnya bulan Syawal.

Walaubagaimanapun, menurut para ulama’, puasa sunat enam hari pada bulan Syawal ini sebaik-baiknya (lebih afdhal) jika dilakukan berturut-turut, dimulai pada hari kedua Syawal dan diikuti lima hari lagi berturut-turut.


Galakan untuk menyegerakan pelaksanaan puasa sunat enam Syawal ini adalah berdasarkan keumuman firman Allah SWT (maksudnya): “Dan bersegeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (ke arah mendapatkan) Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.” [Surah Ali Imran, 3:133]


# TIADA HARI RAYA SETELAH SELESAI PUASA ENAM

Dalam mengejar puasa sunat enam Syawal yang mana ganjarannya menyamai ganjaran berpuasa sepanjang masa, ada sebahagian masyarakat yang menyambut Hari Raya pada 1 Syawal dengan perasaan hambar dan jiwa yang kosong. Bagi mereka, Hari Raya yang memiliki erti sambutan dan kegembiraan sepenuhnya ialah pada hari selepas mereka menggenapkan puasa sunat enam Syawal.

Tidak kurang juga bagi mereka yang menyambut Hari Raya “kedua” setelah berjaya menamatkan puasa sunat enam hari di bulan Syawal. Bagi mereka ini pula, Hari Raya Aidilfitri tetap diraikan dengan gembira pada 1 Syawal, namun setelah selesai berpuasa sunat enam Syawal, mereka sekali lagi meraikan Hari Raya buat kali keduanya.

Ketahuilah, sesungguhnya amalan sebegini tidak sepatutnya wujud. Ianya merupakan satu bid3ah yang munkar. Hari perayaan keagamaan dalam Islam hanya ada dua, iaitu Hari Raya Aidil Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Dua hari perayaan ini juga bukanlah sesuatu yang dibuat-buat manusia, tetapi disyari3at oleh tuhan yang mencipta manusia, yakni Allah SWT.


Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua perayaan yang lebih baik dari perayaan (zaman jahiliyah), iaitu (perayaan Aidil) Adha dan (perayaan Aidil) Fitri.” [Sahih: Dikeluarkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, hadis no: 1134 (Kitab al-Solat, Bab solat dua hari raya)]


Oleh itu, hari perayaan keagamaan dalam Islam hanya ada dua, iaitu Aidil Fitri dan Aidil Adha. Hanya pada dua hari ini sahajalah kita meraikan perayaan keagamaan kita dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran kerana kedua-duanya disyari3atkan oleh Allah. Dengan itu juga, tiadalah hari perayaan sempena genapnya puasa sunat enam Syawal.Notakaki:
Di ruang Syawal yang masih lagi di permulaan ini, tanyalah diri kita, adakah kita sudah pun mula berpuasa atau kita masih hanya sekadar sibuk dengan sambutan Aidilfitri dan undangan rumah terbuka tanpa ada pengisiannya? Renung-renungkanlah...

Thursday, September 24, 2009

GANJARAN PUASA SUNAT ENAM SYAWAL


Setelah mengharungi pelbagai dugaan pada bulan Ramadhan yang lalu, dan sesudah berjaya menjalankan ibadah puasa di bulan penuh berkat itu, umat Islam sekali lagi diberikan peluang untuk merebut ganjaran pada bulan kemenangan, iaitu di bulan Syawal ini, dengan berpuasa selama enam hari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari R.A. katanya Rasulullah SAW bersabda:

Maksudnya: “Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan (berpuasa) enam hari dari bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa” - [Hadith riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya, no: 1164]Di sini, dapat kita fahami bahawa peluang yang sangat berharga ini disediakan Allah buat orang-orang yang mengejar ni3mat dan kemurahan-Nya sepanjang hidupnya. Ini adalah berdasarkan ganjaran pahala buat mereka yang berpuasa enam di bulan Syawal, iaitu ganjarannya sama seperti ganjaran pahala kepada mereka yang berpuasa sepanjang masa.

Para ulama’ menghuraikan rahsia di sebalik ganjaran tersebut dengan mendatangkan dalil bahawa setiap amalan kebaikan manusia akan diganjari sebanyak 10 kali ganda. Puasa 30 hari di bulan Ramadhan diganjari sebanyak 300 hari, manakala puasa 6 hari di bulan Syawal pula diganjari dengan 60 hari. Jika dikira jumlahnya ialah 360 hari, ia hampir menyamai jumlah hari di dalam setahun, iaitu sebanyak 360 hari.

Namun demikian, hakikatnya ganjaran besar sebegini diberikan Allah sebagai galakan dan motivasi supaya kita tidak hanya melaksanakan tuntutan wajib berpuasa di bulan Ramdhan. Ganjaran seperti berpuasa sepanjang masa ini juga secara logiknya sudah tentu tidak akan mampu difikirkan oleh aqal kita sebagai makhluq-Nya yang terbatas ilmunya. Tetapi Allah SWT Maha Kaya untuk memberikan ganjaran yang lebih hebat lagi buat mereka yang istiqamah dalam melaksanakan ibadat kepada-Nya.


# MENGAPA PUASA ENAM??

Berpuasa enam hari di bulan Syawal merupakan kesinambungan kepada ibadat puasa sebulan yang diwajibkan pada bulan Ramadhan. Walaupun tidak berdosa jika tidak melakukannya, akan tetapi hakikatnya puasa sunat enam ini adalah ibadat yang sangat bermakna, malah ianya juga merupakan amalan generasi soleh yang terdahulu.

Selain mengejar ganjaran seolah-olah berpuasa sepanjang masa, ada banyak lagi sebab lain mengapa kita digalakkan melakukan puasa enam hari di bulan Syawal. Antaranya:


>> Bertujuan menampung kekurangan amalan yang fardhu, sebagaimana solat sunat Rawatib yang dikerjakan sesudah solat fardhu.

>> Sebagai tanda bersyukur atas ni3mat yang diberikan di bulan Ramadhan (contohnya, ni3mat kesihatan tubuh badan).

>> Mengekalkan malah cuba untuk meningkatkan lagi ketaqwaan kepada Allah setelah berjaya menjadi graduan “Madrasah Ramadhaniyyah” yang diibaratkan sebagai sebuah institusi latihan untuk membentuk insan yang bertaqwa.

>> Penanda aras keimanan dan ketaqwaan seorang hamba terhadap Allah, yang mana dia sanggup berlapar dan dahaga pada saat orang lain di sekitarnya menimati aneka juadah, semata-mata kerana menyahut anjuran agama.

>> Memberikan kembali ruang kepada sistem pencernaan badan untuk berehat dan bertugas secara beransur-ansur untuk kebaikan jasmani manusia itu sendiri (tidak mengalami kejutan dengan diberikan tugas mencerna pelbagai jenis makanan pada hari raya setelah berehat seketika di waktu siang selama sebulan berpuasa di bulan Ramadhan).

>> Mendekatkan lagi diri kepada Allah dengan meneruskan ibadat puasa, dan bukanlah melakukannya semata-mata kerana ia menjadi satu kewajipan,
sebagaimana kata ulama’: “Betapa malangnya orang yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadhan, sedangkan pada bulan lainnya Allah SWT dilupai”.Demikianlah ganjaran yang disediakan Allah buat mereka yang berpuasa sunat selama enam hari di bulan Syawal, serta mengapa kita amatlah digalakkan untuk melaksanakannya. Walaupun ianya tidak sampai tahap wajib, namun peluang ini tidak harus dilepaskan begitu sahaja kerana ganjarannya terlalu besar buat mereka yang mengamalkannya. Bayangkanlah, hanya dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal, kita diberikan ganjaran seolah-olah telah berpuasa selama setahun.Akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa agar dipertemukan lagi dengan Ramadhan tahun hadapan dan seterusnya…


“Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang merindui Ramadhan kerana kami sedar di syurga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa kecuali orang yang berpuasa saja. Kami juga sedar Ya Allah bahawa puasa merupakan benteng terkuat dari azab neraka. Oleh itu jadikanlah kami orang yang rajin mengerjakan puasa wajib dan sunatnya. Kau peliharakanlah kami dari azab api neraka yang tidak mampu bagi kami untuk menanggungnya”


Aamiiin...

Tuesday, September 22, 2009

JUADAH AIDILFITRI BUAT SEMUA


Salam Aidilfitri buat semua pengikut setia blog ni, juga buat pengunjung2 yang sudi ziarah ke sini… sempena raya ni, ada sedikit “juadah” khas buat semua tetamu yang hadir ke sini… jemputla menikmati cupcakes yang ‘cam best lagi comel ni ye…juadah sedia terhidang di bawah ni =)
p/s: untuk sebarang tempahan, sila tempah sendiri ye.. diri ni hanye tolong “hidangkan” je kat sini =D

Friday, September 18, 2009

TERIMALAH SEADANYA…Tengok latest update teman-teman bloggers yang lain, hampir kesemuanya sudah mula saling mengucapkan ucapan selamat sempena Aidilfitri yang bakal tiba. Terasa diri seperti agak ketinggalan pula..

Malam ni malam terakhir bertarawih sempena Ramadhan Al-Mubarak... Sedih rasanya nak tinggalkan bulan penuh berkat ni.. Mudah-mudahan segala amalan kita di bulan Ramadhan ini diterima-Nya, dan moga kita dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadhan yang akan datang tahun berikutnya pula.. Aamiiin..

Berbalik pada isu ucapan selamat sempena lebaran yang bakal tiba, baru2 ni ada terima kad raya dari teman blogger seperjuangan, tak lain tak bukan, dari sis SYAUQAH MUJAHIDAH (^_^).. terima kasih...

Memandangkan itu kad raya pertama n satu2nya kad raya yang diterima setakat ni (macamlah akan terima lagi lepas2 ni.. hehe), jadi nak letak kat sini, sebagai tanda penghargaan.. inilah kadnya...Dan sebagai membalas, hanya kad raya simple ni ajelah yang dapat diberi.. terimalah seadanya ye..Kad raya yang tak serupa kad raya ni saya berikan juga kepada:

> Pengikut2 setia blog ni (Followers),
> Teman-teman bloggers yang letak link ke blog ni,
> Rakan-rakan yang mengenali diri ni (biarpun kalian tak punya blog sendiri, pun boleh ambil kad ni kalau nak), dan
> Sesiapa sahaja yang berkunjung ke sini dan berminat nak ambil kad ni…
Notakaki: Nak terima ke tak, terpulanglah… Nak letak kat blog kalian ke tak, terserahlah… Tiada paksaan... Diri ini sedar betapa kad tu langsung tak lawa n tak menarik (^_^)..:: SALAM LEBARAN BUAT SEMUA MUSLIMIN DAN MUSLIMAT
WALAU DI MANA JUA ANDA BERADA ::..

UCAPAN AIDILFITRI MENGIKUT SUNNAH RASULULLAH SAW


Menjelang tibanya Syawal tidak lama lagi, pastinya kita sering menerima ucapan selamat dari ahli keluarga, sanak-saudara dan juga teman-teman. Bermacam-macam cara. Ada yang terlalu ringkas ucapannya, ada yang mengarang pantun (baik pantun serius mahupun pantun bernada gurau senda), dan ada juga yang mengucapkannya melalui ungkapan yang sangat puitis.

Hakikatnya, semuanya mahu bermesra dan bergembira di hari kemenangan. Kemenangan setelah berjaya menjalani ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadhan. Justeru itu, sempena hari Lebaran, umat Islam akan memberi ucapan selamat kepada sesama Muslimin.


# TAQABBALALLAHU MINNAA WA MINKUM

Rata-ratanya kesemua ucapan yang diberikan berbentuk doa dan lafaz maaf. Sungguh, tidak dinafikan, bagus sekali amalan sebegini. Tetapi adalah lebih bagus sekiranya ucapan selamat yang kita berikan itu berpandukan sunnah. Persoalannya di sini, bagaimanakah ucapan selamat yang dilakukan Nabi dan para sahabat sempena menyambut Aidilfitri??

Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar [Fathul Bari 2/446]: “Dalam ‘Al-Mahamiliyat’ dengan isnad yang hasan dari Zubair bin Nufair, ia berkata (yang maksudnya): Para sahabat Nabi SAW apabila bertemu pada hari raya, maka berkata sebahagian mereka kepada yang lainnya, “Taqabbalallahu minnaa wa minkum” (Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu semua).”

Ibnu Qudamah dalam “Al-Mughni” (2/259) menyebutkan bahawa Muhammad bin Ziyad berkata: “Aku pernah bersama Abu Umamah Al-Bahili dan selainnya dari kalangan sahabat Nabi SAW. Mereka apabila kembali dari solat eid berkata sebahagiannya kepada sebahagian yang lain, “Taqabbalallahu minnaa wa minka” (Semoga Allah menerima dari kami dan darimu).

Begitulah ungkapan selamat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. “Menerima” dalam ungkapan tersebut bermaksud menerima segala amal dan ibadah yang kita lakukan ketika di bulan Ramadhan.
# MIN AL-3AA’IDIIN WALFAA’IZIIN

Ungkapan “Minal Aidin wal Faizin” sering juga diucapkan pada Hari Raya Aidilfitri. Ianya sama sekali tidak bersumber dari Sunnah Nabi, melainkan 3urf (kebiasaan) yang diamalkan oleh masyarakat tertentu.

Mungkin ada yang salah tafsir akan ucapan tersebut, kerana ia biasanya diungkapkan setelah lafaz Selamat Hari Raya. Begitu juga dengan ungkapan “Maaf Zahir dan Batin”. Jadi seolah-olah Minal Aidin wal Faizin itu bermaksud maaf zahir dan batin. Sedangkan erti yang sebenarnya bukan itu.

Kata Minal Aidin wal Faizin itu sebenarnya merupakan sebuah ungkapan harapan dan doa. Akan tetapi, lafaz ini tidaklah lengkap dari awalnya. Seharusnya lafaz lengkapnya ialah “Ja3alnallahu wa iyyaakum minal 3a’idin wal faa’iziin” (Semoga Allah menjadikan kami dan anda sebagai orang-orang yang kembali dan beruntung [menang] ).


# 3A’IDIIN & FAA’IZIIN

Lafaz “3a’idiin” (Kembali) di sini adalah kembali kepada fitrah, yakni “asal kejadian”, atau “kesucian”, atau “agama yang benar”. Setelah mengasah dan mengasuh jiwa (berpuasa) selama sebulan, diharapkan setiap Muslim dapat kembali ke asal kejadiannya dengan menemukan “jati dirinya”, iaitu kembali suci sebagaimana ketika dia baru sahaja dilahirkan serta kembali mengamalkan ajaran agama yang benar. Ini semua menuntut keserasian hubungan, kerana menurut Rasulullah SAW, keserasian itu adalah dengan sesame manusia, lingkungan, dan alam.

Sementara itu, “al-faa’iziin” diambil dari kata fawz yang bererti “keberuntungan”. Apakah “keberuntungan” yang kita harapkan itu? Di sini kita dapat merujuk pada Al-Quran, kerana 29 kali kata tersebut, dalam berbagai bentuknya, terulang. Menarik juga untuk diketengahkan bahawa Al-Quran hanya sekali menggunakan bentuk afuzu (saya beruntung). Itupun menggambarkan ucapan orang-orang munafik yang memahami “keberuntungan” sebagai keberuntungan yang bersifat material (QS, 4:73).

Apabila kita kaji Al-Quran yang berhubungan dengan konteks dan makna ayat-ayat yang menggunakan kata fawz, ditemukan bahawa seluruhnya (kecuali QS 4:73) mengandung makna “pengampunan dan keredhaan Tuhan serta kebahagiaan syurgawi”. Kalau demikian halnya, wal faa’iziin harus difahami dalam erti harapan dan doa, iaitu semoga kita termasuk dalam orang-orang yang memperoleh ampunan dan redha Allah SWT sehingga kita semua mendapatkan keni3matan syurga-Nya.

Salah satu syarat untuk memperoleh anugerah tersebut ditegaskan oleh Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 22, yang menurut sejarah turunnya berkaitan dengan kisah Abu Bakar R.A. dengan salah seorang yang ikut ambil bahagian dalam menyebarkan gosip terhadap putrinya yang juga merupakan isteri Nabi, Aisyah. Begitu marahnya Abu Bakar sehingga dia bersumpah untuk tidak memaafkan dan tidak memberi bantuan apapun kepadanya.

Allah kemudiannya memberi petunjuk dalam ayat tersebut: “Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS 24:22).KESIMPULANNYA...

Di samping mengikut sunnah mengucapkan “Taqabbalallahu minnaa wa minkum”, marilah juga kita saling berlapang dada, mengulurkan tangan sambil saling mengucapkan “minal 3aa’idiin wal faa’iziin”… Semoga kita dapat kembali mendapatkan jati diri kita, semoga kita bersama memperoleh ampunan,redha, dan keni3matan syurgawi… Aamiiin…

Thursday, September 17, 2009

TIPS BANGUN SOLAT MALAM


Sepertimana yang dijelaskan dalam entri yang sebelumnya, Qiyamullail merupakan satu amalan yang sangat digalakkan buat kita. Sedangkan semua amalan sunnah Nabi seharusnya kita jadikan contoh dan panduan, maka apatah lagi yang dikira sunat mu’akkad, lebih2la ditekankan supaya kita amalkan.


Ketinggian darjat solat malam ini juga disebut dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Solat yang paling afdhol setelah solat fardhu adalah Qiyamullail” (HR. Bukhari dan Muslim).

Biarpun sudah mengetahui keutamaan serta kelebihan qiyamullail, namun tidak ramai yang melakukannya. Mungkin niat untuk qiyamullail itu ada, tetapi tidak kesampaian ekoran masalah sukar untuk bangun mengerjakannya di malam hari. Di sini saya kongsikan bersama, beberapa tips yang mudah2an boleh membantu memudahkan kita untuk bangun solat malam.


1) Berazzam (berkeinginan kuat) untuk bangun solat malam.

> Mengetahui kelebihan qiyamullail lalu berusaha untuk mendapatkan ganjarannya.
> Kerinduan yang teramat sangat untuk taqarrub kepada Allah di keheningan malam.
> Kuatkan rasa cinta kepada Allah, dan ingin “bercakap-cakap” dengan Allah lebih dekat.
> Mewujudkan perasaan benar2 ingin dicintai Allah lalu berusaha untuk menyendiri (berkhalwat) dengan-Nya.
> Merasa terlalu ingin untuk menghadapkan diri kepada-Nya, berkeluh-kesah, mengadu dan menangis hanya kepada-Nya demi mendapatkan ketenangan jiwa.


2) Menanamkan hasrat untuk meneladani Rasulullah, sebaik-baik teladan yang kita diperintahkan untuk mengikutinya.

> Dari Aisyah RA berkata: “Bahawasanya Rasulullah SAW solat malam sampai pecah-pecah (bengkak) kedua kakinya, lalu aku pun berkata kepada Baginda: Mengapa kamu lakukan ini wahai Rasulullah, sedangkan telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?” Baginda menjawab: “Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur?” (HR. Bukhari – Muslim)

> Al-Aswas bin Yazid berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang solat malam Rasulullah SAW. Aisyah menjawab: “Biasanya Baginda tidur di awal malam, kemudian tengah malamnya Baginda bangun mengerjakan solat malam. Apabila merasa ada keperluan, Baginda segera menemui isteri. Baginda segera bangkit begitu mendengar azan. Baginda segera mandi apabila dalam keadaan junub. Jika tidak, maka beliau segera berwudhu’ lalu berangkat (ke masjid untuk) solat)” (HR. Al-Bukhari)

3) Berhasrat untuk mencontohi kesungguhan para Salafus Soleh dalam menegakkan qiyamullail.

> Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahawa tatkala orang2 sudah terlelap dalam tidurnya, Ibn Mas’ud RA justeru ,mulai bangun untuk solat tahajjud, sehingga terdengar seperti suara dengungan lebah (yakni Al-Qur’an yang beliau baca dalam solat malamnya seperti dengungan lebah, kerana beliau membaca dengan suara perlahan, tetapi boleh terdengar oleh orang yang ada di sekitarnya), sampai menjelang fajar menyinsing.

> Abu Sulaiman berkata: “Malam hari bagi orang yang setia beribadah di dalamnya, itu lebih ni3mat daripada permainan mereka yang suka hidup bersantai-santai. Seandainya tanpa adanya malam, sungguh aku tidak suka tinggal di dunia ini”.

> Al-Imam Ibnu Al-Munkadir menyatakan: “Bagiku, kelazatan dunia ini hanya ada pada 3 perkara, yakni qiyamullail, bersilaturrahmi, dan solat berjamaah”.

4) Berusaha mendapatkan kemuliaan seorang yang beriman yang mana ianya ada pada solat malamnya.

> Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Hai Muhammad, kemuliaan orang beriman adalah dengan solat malam. Dan kegagahan orang beriman adalah sikap berdikari dari bantuan orang lain” (HR. Al-Hakim, dihasankan oleh Al-Albani, Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah no. 831)

5) Mengetahui di malam itu ada 1/3 malam terkahir di mana Allah SWT akan mengabulkan doa orang yang berdoa, memberi sesuatu bagi yang meminta, dan mengampuni yang memohon ampunan-Nya.

> Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Allah turun ke langit dunia setiap malam pada 1/3 malam terkahir. Allah lalu befirman (maksudnya), “Siapa yang berdoa kepada-Ku nescaya Aku qabulkan, Siapa yang meminta kepada-Ku nescaya Aku beri, Siapa yang meminta ampun kepada-Ku tentu Aku ampuni.” Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar”. (HR. Bukhari no. 145 dan Muslim no. 758)

> “Sesungguhnya, di malam hari ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah memohon kebaikan dunia dan akhirat di malam itu, kecuali Allah pasti mengabulkan permohonannya. Waktu itu ada pada tiap-tiap malam”. (HR. Muslim no. 757)

> “Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia tatkala lewat tengah malam, lalu Dia berfirman: Adakah orang yang berdoa agar Aku mengabulkan doanya?” (HR. Bukhari 3/25-26)

6) Mengusahakan hal-hal yg akan memudahkan kita bangun malam.

> Mengelakkan diri daripada makan dan minum terlalu banyak sebelumnya.
> Seboleh-bolehnya tidur sebentar di siang hari (dikenali sebagai “qailulah”, iaitu sebelum masuk waktu zuhur atau selepasnya, ala kadar setengah jam).
> Berusaha sedekat mungkin bergaul dengan orang-orang yang soleh (yang akan mengingatkan kita untuk selalu berbuat kebaikan).
> Tidur di awal waktu dan berniat untuk bangun solat malam.
> Berzikir, membaca doa tidur, Ma’thurat dan ayat-ayat pilihan dari Al-Qur’an sebelum tidur, kerana ia menjadi benteng diri daripada kejahatan syaitan dan membantu untuk mudah bangun.

7) Memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki untuk membolehkan kita bangun solat malam.

> Set alarm (handphone ataupun jam biasa), pasang reminder.
> Berpesan kepada teman-teman serumah untuk mengejutkan diri.
> Suami dan isteri saling membantu membangunkan pasangan lalu berjamaah melaksanakan qiyamullail.
> Berpesan kepada keluarga, jiran tetangga ataupun teman-teman supaya menelefon (ataupun sekadar miss call) untuk megejutkannya dari tidur.

8) Berusaha Meninggalkan maksiat, dosa, dan perbuatan bid’ah.

> Al-Imam Hasan Al-Bashri pernah menegaskan, “Sesunssuhnya orang yang telah melakukan dosa, akan terhalang dari qiyamullail”. Ada seseorang yang bertanya, “Aku tidak dapat bangun untuk qiyamullail, maka beritahukanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan?” Beliau menjawab, “Janganlah engkau bermaksiat (berbuat dosa) kepada-Nya di waktu siang, nescaya Dia akan membangunkanmu di waktu malam”. (Tazkiyyatun Nufus, karya Dr. Ahmad Farid)Notakaki: Dengan sedikit tips yang diberikan ini, semoga selepas daripada ini, kita semua berkeupayaan untuk bertahajud… bukan sahaja di bulan Ramadhan yang kini sudah hampir ke penghujungnya, tetapi juga di hari-hari lain yang mendatang... selamat beramal…

Monday, September 14, 2009

KEUTAMAAN QIYAMULLAIL


Dalam usaha meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, kita amatlah digalakkan melakukan solat malam, atau juga disebut sebagai Qiyamullail. Di saat orang lain sedang lena dibuai mimpi indah, betapa suasana sunyi dan tenang itu dapat melahirkan penuh rasa cinta kita kepada Sang Pencipta melalui ibadat yang kita lakukan. Kita akan merasakan diri dekat dengan-Nya kerana hanya kita dan Dia sahajalah di waktu itu.

Hakikatnya, kita memang biasa bangun malam ataupun berjaga sepanjang malam. Tapi sayangnya saat itu digunakan untuk menyiapkan assignment, menonton filem, tengok bola, berborak, lepak-lepak, dan sebagainya, dan pastinya bukanlah untuk menunaikan solat.

Sebenarnya untuk qiyamullail tidak semestinya bangun jam tiga atau empat pagi. (Akan tetapi waktu yang paling utama adalah 1/3 malam terakhir). Sekadar 2 rakaat sebelum masuk waktu Subuh sudah memadai. Bahkan boleh juga dikerjakan dengan hanya 1 rakaat (jumlah rakaatnya paling sedikit),
berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Solat malam adalah 2 rakaat, apabila salah seorang di antara kamu khawatir akan datangnya waktu subuh maka hendaklah dia solat 1 rakaat sebagai witir baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum solat malam ialah sunat mu’akkad (sangat2 ditekankan untuk dilaksanakan), yang mana ianya amatlah digalakkan ke atas kita untuk melakukannya. Dalam Al-Qur’an mahupun Hadith, banyak disebut tentang kelebihan dan keutamaan bangun solat malam. Antaranya:


(1) Solat tahajud merupakan solat yang paling utama (afdhol) setelah solat fardhu.

“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa bulan Muharam, dan sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat lail” – (Hadith Riwayat Muslim no. 1163)

“Solat yang paling utama sesudah solat fardhu adalah qiyamullail (solat di tengah malam)" – (Muttafaqun 3alaih).

(2) Orang yang solat tahajud akan dibangkitkan Allah di tempat yang terpuji, dan disayangi oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman (maksudnya): “Dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan ibadah nafilah) bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (Al-Isra: 79)

Dari Abu Hurairah RA, sabda Rasulullah (maksudnya): “Allah mengasihi seorang lelaki yang bangun tengah malam lalu dia mengerjakan sembahyang dan membangunkan isterinya untuk turut sama bersembahyang. Kalau isterinya enggan, beliau akan memercikkan air ke mukanya. Dan Allah mengasihi seorang wanita yang bangun tengah malam untuk mengerjakan sembahyang lalu dia membangunkan suaminya untuk turut yang sama. Kalau suaminya enggan, beliau akan memercikkan air ke mukanya.” (HR Abu Daud dengan isnad yang sahih)

(3) Orang yang melakukan qiyamullail adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai muhsinin dan berhak mendapatkan kebaikan dari-Nya serta rahmat-Nya.

Allah SWT berfirman (maksudnya): "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air - mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; (yakni) mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)." (Az-Zariyah: 15-18)

(4) Orang yang solat malam dipuji Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok hamba-Nya yang baik (3ibad Ar-Rahman).

Allah SWT berfirman (maksudnya): "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Al-Furqan: 63-64)

(5) Kepada orang yang bangun untuk solat malam, Allah bersaksi atas mereka bahawa mereka adalah orang yang beriman.

Allah SWT berfirman (maksudnya): "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya (untuk melakukan solat malam), sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu (bermacam-macam ni3mat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (As-Sajdah: 15-17)

(6) Allah membezakan orang yang berqiyamullail dengan yang tidak berqiyamullail secara jelas dan bahawa mereka berbeza dengan yang lainnya.

Allah SWT berfirman (maksudnya): “(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang beraqallah yang dapat menerima pelajaran.” (Az-Zumar: 9)

(7) Kepada orang yang melakukan qiyamullail, Rasulullah SAW mengatakan bahawa mereka pasti akan masuk syurga.

Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan solatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, nescaya engkau akan masuk syurga dengan selamat.” (HR. Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani).

(8) Bagi mereka yang melakukan solat malam, maka Allah akan menaikkan darjat mereka di dalam syurga kelak.

Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Sungguh di dalam syurga terdapat kamar-kamar yang bahagian dalamnya terlihat dari luar dan bahagian luarnya terlihat dari dalam. Kamar-kamar itu Allah sediakan bagi orang yang memberi makan, melembutkan perkataan, mengiringi puasa Ramadhan (dengan puasa sunat), menyebarkan salam, dan mengerjakan solat malam ketika manusia lain terlelap tidur.” (HR. At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani).

(9) Solat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, penutup kesalahan, dan penghapus dosa.

Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): "Hendaklah kalian melaksanakan solat malam, kerana solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan sebagai penghapus dosa.” (HR. At-Tirmidzi no. 3549, Al-Hakim I/380, Baihaqi II/502. Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irma Al-Ghalil II/199/no. 452).

(10) Solat malam adalah lebih dari dari dunia seisinya, dan doa seorang hamba pada waktu itu adalah waktu mustajabnya doa.

Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Dua raka’at yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam itu adalah lebih baik baginya daripada dunia ini serta seluruh isinya.” (HR Adam bin Abu Iyas)

Rasulullah SAW bersabda lagi (maksudnya): “Sesungguhnya dari sebahagian malam itu ada satu waktu yang tidak menyamai kebaikannya bagi seorang muslim untuk memohonkan sesuatu yang baik kepada Allah Ta’ala, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Demikian itu ada pada setiap malam.” (HR Muslim)


Demikianlah keutamaan, kemuliaan dan keindahan qiyamullail. Semoga kita semua sentiasa berusaha menjadi hamba-Nya yang beruntung, yang diberi keutamaan menegakkan qiyamullail dengan istiqamah. Di penghujung Ramadhan ini juga, marilah kita berazam dengan mengi3tiqadkan diri sekuat mungkin supaya sentiasa berusaha untuk menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan ibadah hanya kepada-Nya.

Sunday, September 13, 2009

LAIN DARI YANG LAINBismillaahirrahmaanirrahiim.. dgn ini dirasmikan Entri ke-101 (^_^) Alhamdulillah...


Memandangkan dah berjaya post 100 entri sebelum ni, jadi yang ke-101 ni nak buat lain sikit.. nak letak post yang tak pernah (dan memang sebelum ni tak terfikir pun akan) letak kat sini.. that’s why la letak tajuk kat atas ni “lain dari yang lain” =D

Jangan risau (ade ke yang risau?).. konsep dan tujuan blog ni tetap sama.. masih lagi selaras dengan namanya, “Kongsi Bersama” (segala yang boleh diambil manfaat darinya). InshaAllah tidak akan lari dari tujuan sebenar blogging =)

Hakikatnya bukan ada apepun yang berubah.. “lain dari yang lain” kat tajuk entri ni sebenarnya merujuk kepada respond to tag. Kenapa “lain dari yang lain”? Sebabnya.. Sebelum ni pernah juga ada yang beri tag untuk dijawab.. tapi kurang rajin nak menjawab.. lagipun tujuan wujudkan blog ni pun, bukanla untuk hal2 sedemikian.. Maaf ye buat yang pernah kasi tag..

Selalunya kalau dapat tag, memang x fikir panjang, dah bajet x jawab.. tapi baru2 ni (baru jugaklah..) ade terima tag dari SYAUQAH MUJAHIDAH, yang membuatkan diri ini terfikir2.. terasa seperti tag yang satu ni lain dari biasa… dalam erti kata lain, tag yang memang patut dibuat dan disebar2kan!

Dan memandangkan pengisiannya memang bertepatan dgn tujuan wujudnya blog ni, jadi rasanya eloklah dijawab (dibuat) tag yang satu ni… Berbeza dgn tag2 yang lain, tag ni tak perlu susah-susah jawab soalan.. hanya perlu copy and paste je.. tapi di sebalik copy and paste tu, ada “sesuatu” yang bermanfaat yang harus disebarkan! Jom tengok apa ada dengan tag yang satu ni… (Tq ye sis Syauqah sbb bagi tag ni)************

١-copy gambar amal Islam di atas.. copy satu post ni pun tak mengapa.. cuma tukar sket yg mana tak berkenaan.. mudah dan menjimatkan masa.. harapnya begitu la..

Honeyz: dah pun buat mengikut arahan…

٢-kemudian pilih 10 orang sahabat anda dan wajibkan mereka melakukan perkara yang sama. Ingat..!!! 10 orang tahu.. Lebih2??? lagi bagus. Kalau nak bagi semua..?? amat digalakkan..

Honeyz: pilih 10 orang sahabat ?? (berfikir sejenak.. ~ lihat di akhir entri ni)

٣-gambar ini hak cipta tidak terpelihara..jadi sebar-sebarkanlah ye..

Honeyz: InshaAllah akan disebar2kan.. bukan sahaja gambar, tapi yang lebih penting, pesanan yang terdapat pada gambar tu…

٤-perkara yang wajib anda lakukan?? senang jer.. lakukan apa yang ditulis dekat gambar diatas.. kalau tidak nampak?? zoom la..

Honeyz: InshaAllah…

************That’s it! Cuma itu sahaja kandungan tag ni. Mudah, kan? Tapi tidaklah semudah itu untuk memikul amanah kewajiban melakukan “arahan/ pesanan” dalam gambar tu.. Tapi yang penting kena ada niat dan sentiasa berusaha untuk melakukannya...

Oops! Belum habis lagi.. sekarang turn untuk mencari “mangsa2” untuk teruskan perjuangan menyebarkan tag ni =D Di bawah ni disenaraikan 10 orang yang terpilih untuk terima tag ni… Mari kita lihat siapa yang kena..


** ~~NuR KaSiH~~
** Hurun ’Een
** Hamba Hina Damba Kasih Allah
** Cun09
** Solaharith
** Shahril Hafifi
** Cinta Agung
** Eva Salsabila

** Ziarah76
** F_24434
p/s: hukum wajib tu x dikenakan kepada kalian… terpulangla nak buat atau tak.. tiada paksaan.. kalau tak tersenarai, tapi berminat nak buat jugak, silakan.. dialu-alukan (^_^) senang cerita, tag ni saya berikan kepada semua follower blog nie =D


Saturday, September 12, 2009

TIGA AMALAN NABI DI 10 MALAM TERAKHIRDALAM satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dikatakan bahawa: "Barangsiapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan ketakwaan, maka Allah akan menghapuskan semua dosanya yang berlalu."

Mendirikan malam al-Qadar bermakna mengisi malam itu dengan pelbagai ibadat dan menjauhkannya daripada semua perbuatan maksiat hingga ia benar-benar menjadi malam yang penuh kebaikan dan keberkatan.

Ada beberapa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat pada malam-malam akhir Ramadan untuk mengisi Lailatul Qadar. Antaranya:(1) Mandi, berpakaian indah dan berharum-haruman.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi `Asim bahawa Huzaifah pernah mengerjakan qiyam Ramadan bersama Rasulullah dan melihat bahawa Baginda mandi pada malam itu. Ibnu Jarir pula berkata bahawa sahabat menyukai mandi pada malam-malam akhir Ramadan.

Demikian pula beberapa riwayat daripada sahabat seperti Anas bin Malik dan ulama pada masa Tabi'in menyatakan bahawa mereka akan mandi, memakai baju indah dan berharum-haruman apabila berada pada akhir Ramadan.

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat dan Tabi'in ini adalah satu upaya untuk menyambut dan meraikan kedatangan Lailatul Qadar, sambil berdoa mendapatkan keampunan dan keberkatan malam itu.


(2) Melaksanakan solat sunat, iktikaf dan membaca al-Quran.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis daripada Aishah, bermaksud: “Adalah Rasulullah apabila telah masuk 10 akhir daripada Ramadan, maka Baginda akan menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan mengikat pinggangnya.”

Sahabat dan ulama berbeza pendapat dalam memberi penafsiran terhadap hadis di atas. Tetapi, mereka bersepakat bahawa Rasulullah melebihkan ibadatnya pada 10 malam yang terakhir Ramadan.

Ibadat yang biasa dilakukan pada malam Ramadan adalah solat Tarawih dan Witir serta membaca al-Quran.
Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amru bin `Ash bermaksud: “Barangsiapa yang solat pada malam Ramadan dan membaca 10 ayat daripada al-Quran maka dia tidaklah dicatat sebagai orang yang lalai.”

Mengerjakan solat dan membaca al-Quran pada pada malam yang akhir ini sangat penting hingga dalam salah satu riwayat dikatakan bahawa Rasulullah melakukan solat pada malam Ramadan dan membaca al-Quran dengan tertib.

Baginda tidak akan melalui ayat rahmat terkecuali berharap agar Allah memberikan rahmat itu dan tidak melalui ayat azab terkecuali bermohon perlindungan daripada Allah daripada azab itu.


Solat berjemaah juga sangat diutamakan pada malam akhir Ramadan hingga Imam Malik dan Imam Syafie berkata: “Siapa yang solat Isyak dan Subuh berjemaah pada malam al-Qadar, dia telah mengambil bahagiannya daripada malam itu.” Ertinya orang yang mengerjakan solat Isyak dan Subuh saja dianggap telah mendapat sebahagian daripada Lailatul Qadar, apa lagi mereka mengisinya dengan amalan lain sepanjang malam itu.

Selain solat dan membaca al-Quran, 10 akhir Ramadan ini biasanya diisi oleh Rasul dengan beriktikaf di masjid dan tidak tidur bersama isteri-isterinya.
Ini berdasarkan hadis Aishah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bermaksud: "Bahawa Rasulullah beriktikaf pada 10 hari akhir sampai Baginda wafat."

(3) Memperbanyak doa.

Rasulullah bersabda doa adalah otak segala ibadat. Doa juga kunci daripada semua ibadat. Aishah diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa pada 10 malam terakhir Ramadan.

Dalam satu hadis daripada Aishah diriwayatkan at-Tirmizi, Aishah diajar oleh Rasulullah membaca doa pada malam al-Qadar.

Ulama bersepakat bahawa doa yang paling utama pada malam al-Qadar adalah doa yang meminta keampunan dan kemaafan daripada Allah. Perkara ini seperti doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aishah. Doanya berbunyi: “Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa' fu anni (maksudnya, Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, yang suka Maha Mengampun, maka ampunilah aku ini).”

Pada malam itu Allah akan mengabulkan semua permohonan dan doa, terkecuali terhadap empat golongan manusia. Ibnu Abbas berkata: “Semua doa pada malam itu diterima terkecuali doa orang meminum arak, anak yang derhaka kepada ibu bapa, orang yang selalu bertengkar dan mereka yang memutuskan silaturahim.”


SUMBER: Rehal Ramadan, Berita HarianNotakaki: Bukanlah terlalu sukar apa yang diamalkan oleh Nabi sehinggakan mustahil bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Berusahalah semampu kita untuk mencontohi segala yang diamalkan oleh Nabi... mudah-mudahan kita mendapat kurniaan Lailatul Qadr yang sering dinanti2kan setiap tahun... Aamiiin...

MALAM PENUH KEBERKATAN


Sedar atau tidak, kita sudah pun memasuki fasa terakhir bulan Ramadhan. Di saat orang ramai terlalu sibuk dengan persiapan akhir sempena menyambut ketibaan Syawal tidak lama lagi, mudah-mudahan kita semua masih giat mempertingkatkan amal ibadat di penghujung bulan mulia penuh berkat ini.

Jika perpisahan kita dengan teman baik merupakan detik sedih buat kita, maka seharusnya begitulah juga keadaannya dengan bulan Ramadhan penuh berkat ini. Bagi mereka yang benar-benar menghidupkan Ramadhan, pastinya mereka merasa sedih untuk berpisah dengan bulan Ramadhan tidak lama lagi, kerana mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertemu dengan Ramadhan tahun berikutnya.

Hakikatnya, di malam-malam akhir Ramadhan ini, adanya satu malam yang dinamakan Lailatul Qadr, yang mana bagi mereka yang melakukan amal ibadat pada malam tersebut, maka bagi mereka, diberikan ganjaran melebihi malam 1000 bulan.


# APA YANG TERJADI PADA MALAM AL-QADR?

Al-Qadr [4]: “Pada Malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara (yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya);..."

Malaikat yang turun pada malam itu mengucapkan Salam kepada orang Islam kecuali kepada orang Islam yang meminum arak, memakan babi dan memutuskan Silaturrahim. Turunnya malaikat ini adalah bersama-sama dengan 4 panji-panji iaitu 4 bendera yang diletakkan di 4 tempat: (1) Di atas Maqam Nabi, (2) Di Baitul Maqdis, (3) Di Baitullah, dan (4) di Bukit Thur.

# BILAKAH WAKTUNYA?

Nabi SAW menyuruh umatnya mencari Lailatul Qadr pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan, terutamanya malam-malam ganjil, kerana Allah suka pada yang ganjil (witir).


"Carilah Malam Lailatul Qadr pada 10 malam terakhir"
– Hadith riwayat Bukhari dan Muslim –

"Carilah Malam Lailatul Qadar pada malam ganjil
10 hari yang terakhir" – Hadith riwayat Bukhari –Waktu Lailatul Qadr tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain. Imam Ghazali mempunyai formula untuk mengira Lailatul Qadr berdasarkan hari mula puasa mengikut pengalamannya. (mungkin boleh dipakai di Malaysia kerana tempat beliau di Iran atau Iraq tidak jauh dari sini).

Jika Awal Ramadhan (1 Ramadhan) jatuh pada hari :

[1] Ahad/ Rabu - Lailatul Qadr dijangka akan berlaku pada malam ke-29 Ramadhan;

[2] Isnin - Lailatul Qadr dijangka akan berlaku pada malam ke-21 Ramadhan;

[3] Selasa/ Jumaat - Lailatul Qadr dijangka akan berlaku pada malam ke-27 Ramadhan;

[4] Khamis - Lailatul Qadr dijangka akan berlaku pada malam ke-25 Ramadhan;

[5] Sabtu - Lailatul Qadr dijangka akan berlaku pada malam ke-23 Ramadhan.

(please take note: 1 Ramadhan tahun ni jatuh pada hari Sabtu, dan tarikh hari ini ialah 22 Ramadhan 1430H)

# APA YANG PERLU KITA LAKUKAN PADA MALAM ITU?

"Barangsiapa yang mendirikan Lailatul Qadr dengan iman dan
ketaqwaan, maka Allah akan menghapuskan
semua dosanya yang berlalu." - Hadith riwayat Bukhari dan Muslim -

Mendirikan malam Al-Qadr di dalam hadith ini bermaksud mengisi malam tersebut dengan melakukan pelbagai ibadat dan menjauhkannya daripada semua perbuatan maksiat hingga ia benar-benar menjadi malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan.

Memandangkan kita tidak tahu dengan tepat bilakah waktunya, maka berusahalah mencari dan mendapatkan Lailatul Qadr. Di sepuluh malam terakhir Ramadhan, bangunlah kira-kira pukul 2-3 pagi dan buatlah apa-apa ibadat pun seperti berzikir, solat sunat, dan membaca Al-Qur’an.# APAKAH TANDA-TANDANYA?

(1) Malam itu tenang, tidak dingin dan tidak panas;
(2) Siangnya matahari naik tidak banyak cahayanya (kerana banyak malaikat turun naik pada malam itu);
(3) Pada malam itu Jibril akan menyalami orang yang beribadat pada malam itu dan tandanya ialah kita tiba-tiba rasa sangat sayu dan kemudiannya menangis teresak-esak secara tiba-tiba.


# JIKA BERTEMU, APA HARUS KITA LAKUKAN?

Siti Aisyah RA juga bertanya kepada Nabi SAW tentang doa apakah yang perlu diminta jika bertemu Lailatul Qadr. Jawab baginda, bacalah “Allahumma innaka ‘afuwwun karim, tuhibbull ‘afwa , fa’fu ‘anni" (seperti yang selalu dibaca selepas solat sunat tarawih).


Telah diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahawa dia bertanya, “Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapat Lailatul Qadr (mengetahui terjadinya), apa yang mesti aku ucapkan?” Baginda menjawab, “Ucapkanlah: Ya Allah Engkau Maha Pengampun dan Mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku.” (Hadis Riwayat at-Tirmidzi (3760), Ibnu Majah (3850) dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha. Sanadnya sahih)
# BAGAIMANAKAH CARANYA NABI MENDAPATKAN LAILATUL QADR?

Kebiasaannya Nabi Muhammad SAW beriktikaf dengan memasuki masjid pada petang 19 Ramadhan selepas waktu Asar. Iktikaf bererti berhenti di masjid, berhenti dari segala urusan dunia, disertai niat untuk berhenti di dalam masjid sambil melakukan amal ibadat seperti membaca Al-Qur’an, bertasbih dan menunaikan solat. Isteri-isteri Baginda pula beriktikaf di rumah masing-masing iaitu di tempat yang biasanya mereka kerjakan solat. Hukum iktikaf pada 10 akhir Ramadhan ialah fardhu kifayah dalam mazhab Hanafi dan sunat muakkad dalam mazhab Syafie.Notakaki: Dengan perkongsian ilmu yang sedikit ini, marilah kita beramai-ramai memeriahkan suasana 10 malam terakhir Ramadhan dengan beribadat kepada Allah SWT dengan ikhlas dan penuh keimanan, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam 1000 bulan, Lailatul Qadr.

Friday, September 11, 2009

LAIILATUL QADR KHAS BUAT UMAT NABI MUHAMMAD SAW


Rasulullah SAW bersabda (maksudnya):
"Lailatul Qadr dikurniakan ke atas umatku
dan tidak kepada umat lain" - Hadis riwayat Anas R.A.


Melihat kepada hadith di atas, terbit rasa syukur... alhamdulillah, kita semua umat Nabi Muhammad sungguh bertuah. Kita diberikan banyak keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat nabi-nabi yang sebelum ini. Sungguh beruntunglah umat Nabi Muhammad SAW.

Tetapi harus diingat, Allah bersikap Maha Adil. Pastinya ada sebab mengapa hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja yang dianugerahkan-Nya malam Lailatul Qadr, dan tidak kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Hakikatnya, kurniaan Lailatul Qadr buat umat Muhammad SAW ada hubungkaitnya dengan usia manusia umat akhir zaman ini (Umat Muhammad SAW).

Sepertimana yang kita sedia maklum, umur umat Nabi Muhammad agak pendek jika dibandingkan dengan umur umat nabi-nabi yang lain. Jarang sekali umat Nabi Muhammad dipanjangkan usianya hingga mencecah 100 tahun. Kebisaannya hayat umat Muhammad hanyalah sekitar 60-70 tahun.

Pernahkah kita terfikir, kenapa jangka hayat umat Nabi Muhammad SAW agak pendek berbanding jangka hayat umat nabi-nabi sebelumnya?


Jibril AS berkata kepada Rasulullah SAW, “Ya Muhammad, tahukah engkau kenapa singkat umur umatmu?” Tanpa menunggu jawapan, Jibril AS sendiri menjawab pertanyaan itu “Sebabnya supaya mereka tidak berpanjangan melakukan maksiat...”


Rasulullah SAW sendiri pernah memikirkan hal ini (pendeknya umur umatnya). Para sahabat nabi juga risau kerana tidak dapat berjihad dan beribadat untuk tempoh yang lama seperti umat terdahulu, misalnya Bani Israel yang berjihad selama 80 tahun. Lalu Allah SWT menurunkan surah Al-Qadr untuk menenangkan para sahabat nabi yang risau itu, yang mana dengan rahmat Allah, dikurniakan-Nya malam Lailatul Qadr yang penuh keberkatan itu terlebih baik daripada 1000 bulan.Al-Qadr [3] Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan


Dalam satu hadith, ada dinyatakan suatu ketika Rasulullah menceritakan dari Jibril kepada para sahabat mengenai seorang yang sangat soleh menghabiskan masa berjihad selama hampir 1000 bulan, iaitu pemuda bani Israel bernama Syarm’un al-Ghazi.

Hanya bersenjatakan kulit unta, Syarm’un dengan mudah menewaskan musuh. Bila haus ketika berjuang Allah terbitkan air yang segar di celah-celah giginya dan ketika lapar Allah tumbuhkan tumbuhan sekelilingnya.

Puak kafir sangat memusuhinya dan akhirnya memperalatkan isterinya dengan tawaran rasuah yang tinggi. Ketika Syarm’un sedang tidur, isterinya mengikat dengan seutas rantai besi namun sebanyak dua kali gagal. Pahlawan Islam ini mempunyai kekuatan luarbiasa hingga dapat memutuskan rantai tersebut dengan mudah malah cubaan ketiga juga gagal.

Akhirnya Syarm’un dedahkan rahsia kekuatannya kepada isterinya yang disangka tiada apa-apa. “Tiada sesiapa dapat memudaratkan diriku kecuali dengan izin Allah dan tiada siapa dapat mengalahkan aku kecuali dengan sehelai rambutku!”

Dedahan ini memerangkap dirinya. Beliau tidak dapat melepaskan diri apabila diikat dengan sehelai rambutnya. Kesempatan ini diambil oleh musuhnya menyeksanya sebelum dibunuh. Pelbagai seksaan dilakukan pada pemuda ini, matanya dikorek, telinganya dipotong dan tubuhnya diikat pada sebatang tiang rumah ditikam-tikam dengan senjata tajam.

Allah mengilhamkan Syarm’un supaya memohon perlindungan dari-Nya. Lalu pemuda itu memohon agar dapat menggoyangkan tiang supaya dapat merobohkan rumah dan menimpa musuh yang hendak membunuhnya. Doa Syarm’un dimakbulkan apabila dia dapat kekuatan yang luar biasa hingga dapat menggoyangkan tiang yang teguh itu dan membunuh musuh-musuhnya termasuk isterinya ditimpa runtuhan.

Dengan kuasa Allah SWT, tubuh Syarm’un yang cedera juga turut pulih serta-merta. Syarm’um kemudiannya berpuasa selama hampir 1,000 bulan lagi sebagai tanda berterima kasih atas pertolongan Allah yang menyelamatkan nyawanya.

Perjuangan Syarm’un dan kekuatan imannya sungguh luar biasa begitu mengharukan Rasulullah dan para sahabat berdukacita kerana tidak dapat mencapai ganjaran seperti itu. Mereka bertanya akan ganjaran yang diberikan Allah kepada pemuda itu. Baginda menjawab tidak tahu, lalu Allah menurunkan Surah Al-Qadr:
Demikianlah pengorbanan jihad seorang hamba Allah bernama Syarm’un al-Ghazi... Sedangkan kita? Apakah hayat hidup kita juga dimanfaatkan sepenuhnya dengan berjihad fii sabiilillah?? Umur kita tidak panjang... jangka hayat kita agak pendek... Tetapi kita telah dianugerah malam Lailatul Qadr yang mana barangsiapa menghidupkan malamnya maka diberikan ganjaran melebihi 1,000 bulan, tanpa perlu melakukan jihad sehebat Syarm’un. Justeru itu, carilah, rebutlah dan hidupkanlah malam Lailatul Qadr yang dianugerahkan Allah hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW.

Sunday, September 6, 2009

UNIKNYA AL-QUR’ANBersempena dengan Nuzul Qur’an, di sini ingin saya kongsikan beberapa keistimewaan Al-Qur’an, kitab suci yang menjadi panduan dan bimbingan hidup kita…


(1) Ditulis dalam bahasa Arab yang dipertahan keasliannya.

Di dunia ini tiada bahasa yang dapat bertahan sehingga 2000 tahun, selain bahasa Arab. Bahasa Inggeris yang disanjung-sanjung itu juga, apabila kita membacanya seribu tahun yang lalu, pasti kita tidak mengerti akan maksudnya. Demikian juga dengan bahasa Belanda, Perancis dan Itali. Jika kita baca buku bahasa Belanda, Perancis, dan Itali yang berumur beratus tahun, pastinya kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan.

Bahkan bahasa Melayu yang kita gunakan hari ini juga sudah terlalu banyak berganti perkataannya. Tetapi ini sama sekali tidak berlaku dalam bahasa Arab. Sehingga ke hari ini, bahasa Arab tetap kekal hebat dan dapat mempertahankan keasliannya.

Pada tahu 1950, telah datang utusan PBB berkebangsaan Australia yang ditugaskan untuk menyelidiki terjemahan Alkitab di seluruh Indonesia memandangkan ianya sudah diterjemahkan dalam beribu bahasa sehingga sudah banyak perbezaan dan bentuk aslinya. Utusan PBB itu kagum dengan umat Islam yang masih mempunyai kitab suci sesuai bahasa aslinya, tidak seperti Alkitab.


(2) Tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan 5000 tahun yang lalu, yang tetap keadaannya seperti aslinya.

Kandungan Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibukukan pada zaman khalifah Usman bin Affan RA sehinggalah sekarang tetap sama persis. Tetap sama dari segi ejaan, cara baca, dan tulisannya. Tidak pernah Al-Quran mengalami revisi, perubahan, penambahan dan pengurangan ayatnya.

Lalu bagaimana mungkin manusia yang sangat terbatas ini mampu merevisi, penambah atau mengurangi ayat-ayat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta akan segala sesuatu? Sungguh ianya suatu bacaan yang amat sempurna dan mulia! Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu bertahan sampai 15 abad dalam keasliannya, bahkan dijamin kekal keasliannya sehingga ke Hari Qiamat.

Memetik kata-kata F.F. Arbunthnot, dalam The Contruction of Bible and Kor'an London 1885, halaman 5: "Dapatlah diketahui dengan jelas, teks Al-Quran yang terakhir dan terlengkap dibukukan lagi sekitar dua puluh tahun setelah wafatnya Muhammad, dan ternyata sampai sekarang isinya sama seperti semula di zaman hidupnya Muhammad, tanpa ada perubahan, pengurangan yang dilakukan oleh penganutnya. Patut disesalkan, keaslian seperti Al-Quran tersebut tidak pernah kita jumpai pada semua kitab-kitab baik yang terdapat dalam perjanjian lama mahupun dalam perjanjian baru".

(3) Satu-satunya bacaan yang dibaca oleh ratusan juta manusia, bahkan dihafal kandungannya huruf demi huruf.

Al-Qur’an merupakan Kalamullah yang menjadi pegangan hidup umat Islam di seluruh dunia. Ianya dibaca oleh ratusan juta umat Islam di dunia ini, baik mereka itu mengerti akan maksudnya ataupun tidak. Bahkan dalam menunaikan ibadah solat, kita juga membacakan ayat-ayat dari Al-Qur’an Al-Kareem. Lalu kelihatan aneh dan menakjubkan apabila lahirnya juara bacaan Al-Qur’an dan para tahfiz yang mana bahasa ibunda mereka bukanlah bahasa Arab.

(4) Satu-satunya bacaan yang dihafal huruf demi huruf oleh berjuta-juta orang dalam setiap masa dalam waktu hampir lima belas abad.

Dalam setiap masa terdapat berjuta-juta penghafal Al-Quran di seluruh dunia. Bahkan banyak sekali anak-anak kecil berumur kurang dari 10 tahun di Mesir, Qatar dan Saudi Arabia yang telah menghafal Al-Quran. Sebagai contoh, Imam Syafi'i yang telah tamat menghafal Al-Quran ketika berumur 6 tahun, atau sekarang yang masih hidup iaitu DR Yusuf Qardawi yang telah menghafal Al-Quran sebelum genap berumur 10 tahun.

(5) Satu-satunya bacaan yang mendapat perhatian begitu serius.

Perhatian serius yang dimaksudkan di sini bukanlah hanya tertuju kepada sejarah secara umum, tetapi sejarah turunnya ayat demi ayat, baik dari masa, musim dan waktu turunnya, sampailah kepada sebab-sebab turunnya. Tidak ada satu pun kitab suci di dunia ini yang tercatat secara terperinci tentang sebab-sebab turunnya ayat demi ayat, melainkan kitab suci Al-Qur’an.

(6) Satu-satunya bacaan yang dipelajari kandungannya secara menyeluruh.

Dalam memahami Al-Qur’an, isi kandungannya bukan hanya dipelajari dari segi penempatan kata demi kata, serta pemilihan kata tersebut, bahkan sampai kesan-kesan yang ditimbulkan oleh jiwa pembacanya, dan kemudian Al-Quran ditulis ratusan ribu jilid tafsirnya generasi demi generasi hingga saat ini.

(7) Satu-satunya bacaan yang diatur tatacara membacanya.

Untuk membaca Al-Qur’an dengan betul, terlebih dahulu kita perlulah mengetahui hukum tajwid. Kita perlu tahu bacaan mana yang harus dipanjangkan, dipendekkan, dipertebal, atau diperhalus suaranya. Kita juga harus tahu di mana tempat yang terlarang, boleh atau harus bermula dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya, sampai etika ketika membacanya.

(8) Satu-satunya bacaan yang dipelajari, dibaca dan dipelihara aneka macam cara membacanya.

Sepertimana dinyatakan di atas, membaca Al-Qur’an hendaklah dimulakan dengan mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu. Selain ilmu tajwid, Al-Qur’an juga boleh dibacakan dengan aneka cara bacaan, yang mana ianya disebut sebagai taranum (membaca Al-Qur’an secara berlagu). Antara lagu-lagu Al-Qur’an yang sering dibacakan adalah seperti bacaan lagu bayati, rast, hijaz, sikah, nahwand, jiharkah, dan pelbagai jenis lagu yang lain-lain lagi.

(9) Satu-satunya bacaan yang dihitung jumlahnya.

Bukan hanya jumlah surah-surahnya yang dihitung, tetapi sampai kepada ayat, kalimat, kata dan hurufnya sekalipun, dan kemudian diketemukan rahsia-rahsia yang amat mengagumkan dari perimbangan jumlah bilangan kata-katanya.

Sebagai contoh, DR Rasyad Khalifah, cendikiawan Mesir yg tinggal di Amerika, telah melakukan kajian terhadap Al-Quran dengan menggunakan komputer yg canggih, untuk menghitung jumlah kata-kata, kalimat bahkan huruf yg terdapat dalam Al-Quran. Hasil kajiannya, beliau kemudiannya menghasilkan Buku "Miracle of The Quran", yg mana antara kandungan buku tersebut menyatakan:


# Surah Ar-Ra'd: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim raa". Kebanyakan ulama’ menyandarkan rangkaian huruf ini kepada Allah (hanya Allah yang tahu akan maksudnya). Tetapi setelah dihitung dengan komputer yang canggih menunjukkan bahawa surah itu mengandungi huruf terbanyak dengan urutan sebagai berikut - Alif 625 huruf, laam 479 huruf, mim 260 huruf, dan raa 137 huruf. Itulah jumlah huruf-huruf terbanyak dalam surah ini.

# Surah Al-Baqarah: Surah ini dimulakan dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya mendapati Alif sebanyak 4592 huruf, Laam sebanyak 3204 huruf, dan miim sebanyak 2195 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah tersebut.

# Surah Ali Imran: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya menunjukkan Alif sebanyak 2578 huruf, Laam sebanyak 1885 huruf, dan miim sebanyak 1251 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah ini.

# Surah Al-Ankabut: Surat ini dimulakan dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya mendapati Alif sebanyak 784 huruf, Laam sebanyak 554 huruf, dan miim sebanyak 344 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah Al-Ankabut.

# Surah Ar-Ruum: Surah ini dibuka dengan huruf "Alif laam miim". Setelah dihitung dengan computer, hasilnya menunjukkan Alif sebanyak 547 huruf, Laam sebanyak 396 huruf, dan miim sebanyak 318 huruf. Itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah Ar-Ruum.

# Pada surah Tha Haa, huruf Thaa dan Haa sebagai huruf terbanyak di antara surah-surah yang turun di Makkah.

# Huruf kaaf haa yaa 'aiin shaad pada awal surah Maryam merupakan hurufhuruf terbanyak dalam surah itu, bahkan lebih banyak daripada yang terkandung dalam surah-surah lainnya yang turun di Makkah.

>> Apakah ini suatu kebetulan? Mungkinkah Muhammad SAW yang mengarang Al-Quran? Mungkinkah Muhammad SAW berfikir bahawa dirinya akan mengarang suatu surah diawali huruf alif laam miim raa dan itulah huruf-huruf terbanyak dalam surah itu? Tidak dapat dinafikan, hanya Allah sahaja yang mampu berbuat demikian.

Itulah keagungan Al-Qur’an dalam hal perimbangan kata-kata mahupun huruf-hurufnya, yang mana hal itu tidak mungkin dijumpai dalam kitab manapun di dunia ini.
"Allahlah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) dengan kebenaran dan timbangan". (QS 42:17).

(10) Satu-satunya bacaan yang mempunyai perimbangan kata-kata yang sangat mengagumkan.

Beberapa contoh keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya yang terdapat dalam Al-Qur’an (rujukan: “Miracle of The Qur’an” oleh Rasyad Khalifah):

>> Al-hayah (kehidupan) dan al-maut (kematian), masing-masing sebanyak 145 kali.
>> An-naf (manfaat) & al-fasad (kerosakan), masing-masing 50 kali.
>> Al-har (panas) dan al-bard (dingin), masing-masing 4 kali.
>> As-solihat (kebaikan) dan as-sayyi’at (keburukan), masing-masing 167 kali.
>> Al-kufr (kafir) dan al-iman (iman), masing-masing 17 kali.
>> Ar-rahbah (cemas/takut) dan ar-raghbah (harap/ingin) masing-masing 8 kali.Inilah serba sedikit keunikan dan keistimewaan Al-Qur’an yang dapat saya kongsikan bersama para pembaca sekalian. Sebenarnya kalau kita kaji dengan lebih mendalam, pasti ada banyak lagi keunikannya yang boleh kita ketemukan. Di sini jelaslah terbukti bahawa Al-Qur’an itu sememangnya tiada tandingannya dengan segala macam kitab yang ada di dunia ini.
Related Posts with Thumbnails